Sách "Thần tích Đổng Thiên Vương"
Bạn có thể thăm viếng tượng đài "Thánh Gióng" ở đâu đó, nhưng xin chớ quên nơi chôn nhau cắt rốn của Người. Gióng - Phù Đổng tên của người anh hùng cũng chính là tên của một địa danh có thật.
Tuyển tập "Thơ Thánh Gióng"
Tuyển tập các bài thơ về truyền thuyết Thánh Gióng do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành.
Sách "Lễ hội Thánh Gióng"
Di sản văn hóa liên quan đến Thánh Gióng, từ nhân vật phụng thờ đến di tích, từ huyền thoại đến lễ hội, trong tiến trình lịch sử luôn được các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa quan tâm. 
Sách "Hội Gióng ở đền Phù Đổng"
Cuốn sách giới thiệu về truyền thuyết Thánh Gióng, các di tích “có liên quan đến truyền thuyết về cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Gióng” tại làng Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Sách "Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc"
Ngày 16/11/2010 (tức 22 giờ 20’ Việt Nam) tại Thành phố Nairobi, Kenya, UNESCO  đã chính thức công nhận Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sách "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại" (trường hợp hội Gióng)
Cuốn sách tổng hợp 73 bài tham luận trong Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại (trường hợp Hội Gióng)".