Hội Gióng Phù Đổng
Ảnh của nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Thọ
Thư viện ảnh
Xem ảnh của người nghệ sỹ chụp ảnh hội Gióng lâu năm nhất - Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Thọ