Dự án Bảo tồn Hội Gióng
Địa chỉ: Ải Lao, Hội Xá, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84-024) 3676 0618 | Email: info@thanhgiong.org | Hotline 0903 001 072