Lễ hội đang bị “hành chính hóa”
Thời gian gần đây, việc tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng bị “hành chính hóa”, thậm chí làm sai lệch việc thực hành nghi lễ, dẫn đến hầu hết các lễ hội đều có “kịch bản” na ná nhau, mất dần bản sắc. Đây là...
Biến tướng lễ hội
Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ VH, TT, DL, hiện cả nước có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó phần lớn là lễ hội dân gian. Có ảnh hưởng tới đời sống văn hóa của số đông người dân, tuy nhiên lễ hội đang có nhiều biến tướng.
Đã đến lúc kể lại truyền thuyết Thánh Gióng
Nòng cốt của mọi truyền thuyết trên thế giới và Việt Nam chính là những yếu tố liên quan đến lịch sử đích thực. Yếu tố lịch sử đó có khi đậm, khi nhạt nhưng không thể thiếu trong thể loại này. Đặc biệt, đó chính là chỗ dựa, là cơ sở...