ĐỀN ĐÔNG BỘ ĐẦU (THƯỜNG TÍN)
Sử quan triều Nguyễn soạn sách Đại Nam nhất thống chí xếp đền Đông Bộ Đầu thuộc xã Thống Nhất (Thường Tín, Hà Nội) là một trong số 36 đền miếu cổ tích của tỉnh Hà Tây (cũ). Thế kỷ 17, sách Công dư tiệp ký của tác giả Vũ Phương Đề, Hoàng...