Sách "Thần tích Đổng Thiên Vương"  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Bạn có thể thăm viếng tượng đài "Thánh Gióng" ở đâu đó, nhưng xin chớ quên nơi chôn nhau cắt rốn của Người. Gióng - Phù Đổng tên của người anh hùng cũng chính là tên của một địa danh có thật.Cập nhật: 09/10/2012
Lượt xem: 1536
Lên trên