Tin về buổi họp tại xã Phù Đổng ngày 13/09/2012  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Ngày 13/09/2012, tại văn phòng UBND xã Phù Đổng đã diễn ra cuộc họp giữa nhóm thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy hội Gióng và đại diện chính quyền, đoàn thể và ban quản lý di tích đền Phù Đổng về việc phục dựng lại trang WEB của cộng đồng về hội Gióng.

Cuộc họp đã đi đến sự đồng thuận về cách thức thiết kế trang WEB, quản lý, vận hành và duy trì trang WEB hội Gióng Phù Đổng  với ý nghĩa là công cụ để giáo dục, nâng cao nhận thức về di sản hội Gióng, tuyên truyền quảng bá hội Gióng với cộng đồng và qua đó góp phần xây dựng những biện pháp bảo vệ hội Gióng…Cập nhật: 17/10/2012
Lượt xem: 2889
Lên trên