Tin về buổi họp tại xã Xuân Đỉnh ngày 15/10/2012  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Ngày 15/10/2012, nhân dịp khánh thành công trình khôi phục hai nhà tả hữu vu tại đền Sóc xã Xuân Đỉnh, nhóm thực chương trình bảo tồn và phát huy hội Gióng và ban quản lý di tích đền Phù Đổng đã họp và lấy ý kiến về việc xây dựng trang WEB của hội Gióng Xuân Đỉnh.

Cuộc họp đã đi đến sự thống nhất về sự cần thiết và hình thức thiết kế trang WEB cũng như cách quản lý, vận hành và duy trì trang WEB hội Gióng Phù Đổng  để góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về di sản hội Gióng, tuyên truyền quảng bá hội Gióng với cộng đồng và xây dựng những biện pháp bảo vệ hội Gióng…Cập nhật: 17/10/2012
Lượt xem: 1224
Lên trên