Cơ sở pháp lý  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Những căn cứ thực hiện

Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003 của UNESCO

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH 10 và Luật di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số số 32/2009/QH12.

- Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản hội gióng của Bộ VHTT& DL.

- Chương trình số 04-CT/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội: Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 – 2015.

- Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015” 

- UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/05/2012 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2015. 
- Đề án Phát huy giá trị "Không gian lễ Hội Gióng" tại Gia Lâm và Sóc Sơn nghiệm thu 23/10/2014.

- Trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của UBND Tp.Hà Nội và những việc đã làm từ năm 2011 đến nay.


   Lễ đón nhận danh hiệu: Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại xã Phù Đổng      


BBT 2014

Cập nhật: 03/02/2015
Lượt xem: 2842
Lên trên