Bản đồ hội Gióng Hội Xá - Long Biên

Long Biên hiện nay là một quận thuộc thành phố Hà Nội, nằm dọc phía bờ bắc của Sông Hồng, phía đông giáp sông Đuống, phía tây giáp sông Hồng, phía nam giáp huyện Gía Lâm, phía bắc giáp sông Đuống. Quận Long Biên được thành lập theo Nghị định số 132/2003/ND-CP ngày 6-11-2003 của Chính phủ, gồm 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Ðức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Ðồng, Phúc Lợi, Sài Ðồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng cùng thị trấn Đức Giang và thị trấn Sài Đồng.

Nơi bảo tồn và lưu giữ hội Gióng là làng Hội Xá, phường Phúc Lợi. Đội múa Ải Lao tham gía hội Gióng ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm gồm những người dân của làng Hội Xá.